SVAMP

BÄR

ENTREPRENAD

BRÄNSLEPELLETS

DJUR- & NATURBUTIK

LOKALUTHYRNING

OM WERMLANDS SKOGSFÖRRÅD

Wsf är företaget som hittat en nisch i skogens svampar och som har utvecklats till i flera avseenden världsledande (Läs mer). För att överlappa årstiderna med bibehållen personalkompetens har vi också utvecklat 5 andra verksamheter. Se respektive rubrik här ovan.

Inget företag är starkare än summan av relationer till kunder och leverantörer, men alla företag har också en själ. Det vi vill stå för handlar om respekt för naturen, genuin mat från densamma, rättvis handel och den samhällsetik vår tillvaro vilar på.

Med tiden har vi tagit till oss en symbol för detta:

Canis lupus, Wermlands landskapsdjur, Vargen.