Ättika OgräsNIX Trippel effekt 5L

179,00 kr

Denna produkt säljs online men måste hämtas i butik.

OgräsNIX Trippel Effekt – Effektiv bekämpning av ogräs och oönskad vegetation

OgräsNIX Trippel Effekt är ett unikt och patenterat bekämpningsmedel som ger en kraftfull effekt mot ogräs och annan oönskad vegetation. Med två unika tillsatser som inte finns i traditionell ogräsättika, levererar OgräsNIX Trippel Effekt snabbare, mer effektiv och långvarig bekämpning. Detta gör att OgräsNIX Trippel Effekt täcker en dubbelt så stor yta och har mindre miljöpåverkan. Produkten är biologiskt nedbrytbar och helt fri från glyfosater.

35 i lager

Beskrivning

Hur använder man OgräsNIX Trippel Effekt?

Börja behandlingen tidigt under tillväxtsäsongen, innan ogräsets rotsystem och frön har spridits. Den bästa effekten uppnås i torrt, soligt och vindstilla väder med en medeldygnstemperatur över 8°C. Applicera produkten över hela ogräsplantan, ner till roten, genom punktbehandling med en handhållen spruta eller en ryggspruta (syrabeständig). Mängden som sprayas kan variera beroende på ogräsets storlek. Håll sprutmunstycket nära ogräsplantan för att minska risken för vindavdrift. Upprepa behandlingen 1-3 gånger per säsong eller vid behov. Maximalt 6 behandlingar per år och minst 7 dagar mellan varje behandling.

 

Dosering:

Rekommenderad dos är 0,2-1,0 dl/m² beroende på ogräsets art, höjd, täthet och behandlingsmetod. En 5-liters förpackning räcker till cirka 50-250 m².

Försiktighetsåtgärder före användning:

Använd bekämpningsmedel med försiktighet. Läs noggrant igenom etiketten före användning. För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ instruktionerna noga.

 

Aktiva ingredienser: Ättiksyra 6% (60 g/l) CAS-nr: 64-19-7 Herbicid klass 3, registreringsnummer: 4801