Myrr Flex

199,00 kr

Myrr Flex är ett effektivt myrmedel i form av mikrogranulat gör det enkelt att applicera genom ströning, sprutning eller utspädning i vatten – dock endast för utomhusbruk. Produkten är både förebyggande och bekämpande, vilket innebär att den kan användas för att förhindra framtida invasioner och samtidigt behandla redan befintliga problem. Det rekommenderas att man börjar bekämpningen så snart man upptäcker myraktivitet och väljer den mest lämpliga metoden för varje unikt fall. Myrmedlet har en långvarig effekt och kan skydda mot myror i upp till tre månader efter applicering, vilket innebär att man kan njuta av en myrfri miljö under lång tid efter behandlingen.

15 i lager